Jag vill skapa ett kundkonto men e-postadressen är redan upptagen, vad innebär det?